Tolly Localized Reports

Click on report title to go to the report abstract page. Report download requires registration and/or purchase.

Hewlett Packard Enterprise Document number: 211130SV
HP X5000 G2 nätverkslagringssystem Utvärdering av användarvänlighet, hög tillgänglighet, prestanda och interoperabilitet hos systemet
Release date:  06 December 2011

agens små och medelstora företag (SMB) har ständigt växande lagringsbehov. Det är inte bara det att de ofta behöver lagringsutrymme på många terabyte, de behöver också en nivå av hög tillgänglighet (HA) som vanligen förknippas med storskaliga implementeringar på större företag. Dessutom finns det begränsningar när det gäller IT-personal och man behöver därför lagringslösningar som enkelt kan installeras och hanteras av den befintliga IT- personalen.

Tester har visat att ett HP X5520 G2 LFF 15K nätverkslagringssystem på 9,6 TB med två noder (hädanefter kallat X5000 G2) kan installeras "direkt ur kartongen" till ett fullt funktionellt HA- system och anslutas till en Microsoft-domän på mindre än 90 minuter. Det HP-levererade verktyget Initial Configuration Tasks vägleder användaren genom alla stadier av implementeringen, vilket eliminerar en stor del av den manuella konfigurationen.