HP X5000 G2 nätverkslagringssystem

HP X5000 G2 nätverkslagringssystemUtvärdering av användarvänlighet, hög tillgänglighet, prestanda och interoperabilitet hos systemet

Sponsor: Hewlett Packard Enterprise

All Reports Sponsored by this Vendor

Document Number: 211130SV

Publication Date: 12/6/2011

Page Count: 6

Abstract

agens små och medelstora företag (SMB) har ständigt växande lagringsbehov. Det är inte bara det att de ofta behöver lagringsutrymme på många terabyte, de behöver också en nivå av hög tillgänglighet (HA) som vanligen förknippas med storskaliga implementeringar på större företag. Dessutom finns det begränsningar när det gäller IT-personal och man behöver därför lagringslösningar som enkelt kan installeras och hanteras av den befintliga IT- personalen.

Tester har visat att ett HP X5520 G2 LFF 15K nätverkslagringssystem på 9,6 TB med två noder (hädanefter kallat X5000 G2) kan installeras "direkt ur kartongen" till ett fullt funktionellt HA- system och anslutas till en Microsoft-domän på mindre än 90 minuter. Det HP-levererade verktyget Initial Configuration Tasks vägleder användaren genom alla stadier av implementeringen, vilket eliminerar en stor del av den manuella konfigurationen.

Login Sign-up
An unhandled error has occurred. Reload 🗙